SLB HIGHTECH investeert in mensen

In de halfgeleider- én farmaceutische industrie is vernieuwing aan de orde van de dag. Daarnaast is specifieke kennis nodig van beide werelden om projecten in goede banen te leiden. Denk aan kennis van normen, nieuwe technologieën en werkmethodes. Bij SLB HIGHTECH investeren we dan ook nadrukkelijk in de ontwikkeling van ons personeel. Een meerwaarde voor onze opdrachtgevers, onze organisatie én natuurlijk onze collega’s.

Specialist in het vakgebied

We geven iedere collega de ruimte om te blijven leren. Zo stellen we samen een persoonlijk opleidingsplan op en stimuleren we onderlinge kennisoverdracht tussen collega’s. Daarnaast verwelkomen we graag bbl’ers en stagiairs. Hier plukken wij ook zelf de vruchten van, want zij kijken vaak met een frisse blik naar onze werkprocessen. Verder bieden we al onze medewerkers de mogelijkheid om beurzen, congressen en andere events te bezoeken. En krijgt iedere collega de ruimte om verbetertrajecten te starten en deze optimalisaties door te voeren.

Win-winsituatie door kennisontwikkeling

Door flink te investeren in kennis en vakmanschap, blijven we vooroplopen in techniek en andere belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. En zijn en blijven we een betrouwbare partner voor onze klanten. Daarnaast vergroten we het werkplezier van onze medewerkers. Want zij krijgen de kans om zich de nieuwste ontwikkelingen eigen te maken en zich te ontwikkelen tot specialist in hun vakgebied. Een echte win-winsituatie.